วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556

สงครามโลกครั้งที่ 2ชื่อผู้แต่ง  ปรีชา   ศรีวาลัย

พิมพ์ครั้งที่  1

จัดพิมพ์โดย  โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์

           หนังสือเรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ระบบการปกครองของผู้นำประเทศในยุคนั้น และสาเหตุของความขัดแย้งของการเกิดสงครามที่นำไปสู่สงครามที่ลุกลามไปทั่วโลกจนกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนและความสียหายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก แต่ผลของการเกิดสงครามก็ได้มีการพัฒนาและประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเพื่อใช้ในสงครามและได้นำมาปรับใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน แต่สงครามก็เป็นสิ่งที่เลวร้ายและการทำลายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอยู่ดีจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเครื่องเตือนใจให้กับบุคคลรุ่นหลังและผู้อ่านทุกๆคน

  นี่คือข้อความบางส่วนของหนังสือเล่มนี้
           
               "หลังจากสงครามโลกครั้งที่  1 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างรุนแรงหลายครั้ง ครั้งแรกการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่หันไป “ทางซ้าย” เหไปจากราชาธิปไตยและอภิชนาธิปไตยไปยังสาธารณรัฐและประชาธิปไตย แต่ลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งไป “ทางขวา” เกิดเป็นอำนาจของผู้นำเผด็จการแทนอำนาจของกษัตริย์ ผู้นำเผด็จการเหล่านี้เกิดมาจากตระกูลธรรมดาสามัญ แต่ทำการปกครองอย่างเด็ดขาดยิ่งกว่ากษัตริย์ผู้ได้เทวสิทธิ์เสียอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดขึ้นในประเทศรัสเซีย อิตาลี และเยอรมนี" น.1
   
   "สงครามทำให้เกิดการปฏิวัติในยุโรป"
            
             " เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 ระเบิดขึ้นในปี ค.. 1914 ประเทศต่างๆเกือบทั้งหมดใทวีปอเมริกาได้เปลี่ยนเข้าสู้ระบบสาธารณรัฐ จีนก็เพิ่งจะล้มอำนาจราชาธิปไตยลงใหม่ๆส่วนยุโรปมี 3 ประเทศเท่านั้น คือ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ และโปรตุเกสที่เป็นสาธารณรัฐตั้งแต่ทศวรรษที่ 18 มาแล้วที่ประชาธิปไตยได้ต่อสู้อย่างหนักเรื่อยมา ส่วนการปกครองระบอบสาธารณรัฐแทบจะไม่ก้าวหน้าไปเลย" น.1
   

สนใจติดต่อยืมอ่านได้ที่ห้องสมุด ม.อ.ตรัง  เลขเรียกหนังสือ D743 ป462 2543 ฉ.2


      นำเสนอโดย


นาย  พงศ์พันธ์     จันทร์ทอง    รหัสนักศึกษา  5550011033   สาขา PEM

นาย  รัตนกร         แสงแก้ว       รหัสนักศึกษา  5550011041   สาขา  PEM 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น